Blue Meridian logo

Come visit us at
Kothrud,Pune-411038

Drop us a line anytime!
info@bluemeridian.in

Mon-Sat, 9AM-7PM
+91-2024420111

Contact UsShubhanagri C-6, Dhahanukar Colony, Near Cummins Company, Kothrud, Pune 411038

info@bluemeridian.in

www.bluemeridian.in

Other locations


Pune

Care of - Vijaya Tours and Travels Pvt.Ltd

020-254688841 / 56017836

Sangmner

Mr.Abhijeet Akolkar

98502 64243

Mr.Sudhakar Joshi

98227 14433

Mumbai

Shri.Vaman Rajurikar

95 22 2807 5574

Mr.Sainath Shinde

Neral

Mr.Vinay Vibhakar Karulkar

95 2148 238432 / 98813 57757

Baramati

Prof.Chandrashekhar Murumkar

95 2112 222132

Nagpur

Mr. Mukul Guru

95 712 2744921 / 93715 38645

Arika Kar

95 712 25554245 / 98231 42582

Kolhapur

Mr.Ashok Acharya

95 231 2654809